ÚVOD DO HRY

Stojí u cesty, v poli či na kraji lesa. Záhadné kameny, strážci minulosti. Čas od času na ně narazíte. Lidská ruka jim dlátem a kladivem vepsala podobu a určila tvar. Mnohé z nich byly tesány v pokání, na důkaz smíru. Některé sloužily při práci, jiné zas byly například svědky nešťastné sázky.
Mlčenliví, vydáni na pospas času. Vítr, slunce, voda a mráz brousí si o ně zuby a příběhy, které jim daly vzniknout, se stále víc propadají do zapomnění. Písemné zprávy o nich jsou kusé, nepřesné a nejčastěji nejsou k nalezení.


Zveme vás na osm putování za tajemnými kameny z dob dávno minulých. Nechejte se zlákat na výpravy daleko za město, do míst kde jste možná ještě nebyli. Na dobrodružné toulky krajinou s trochou napětí a romantiky. Při pátrání vám budou pomáhat mapky a stručné popisy míst. Je na vás, jak si jednotlivé výpravy rozvrhnete a jaká si zvolíte výchozí místa. Při trošce fantazie lze cílové body jednotlivých tras zasadit do kouzelných vycházkových či cyklistických okruhů. Vraťme se tedy časem a zkusme se dotknout příběhů a osudů, které jsou s těmito kameny spjaty.

Jan Lukášek - Sokol Třebíč