PUTOVÁNÍ OSMÉ - Památník nešťastné sázky

V roce 1866 táhli Prajzi naším krajem. Jeden oddíl se ubytoval v Hvězdoňovicích. Navečer vyrazili hlídky do nedalekého okolí. Jedna z nich narazila na velký balvan ku památce nějakého neštěstí. Vojáci se začali přít, kolik kdo unese. Tři se vsadili, že kámen donesou až do Hvězdoňovic. Však po 500 metrech se všichni svalili s kamenem k zemi a &byli mrtví. Jejich druhové je na místě pochovali a na hrob přivalili nešťastný kámen. Do kamene pak vytesali křížky na památku svých kamarádů. Tolik pověst.


Kudy: mezi Pokojovicemi a Hvězdoňovicemi najděte soutok dvou potoků - vydejte se po pravém břehu proti proudu potoka, který přitéká od jihu - 30 až 40 kroků od konce louky, po které jste přišli, hledejte v lese cca 5 metrů od jeho hrany.
Nenápadný kámen s vytesanými malými křížky.