PUTOVÁNÍ SEDMÉ - Smírčí kámen

I tento kámen má svůj pohnutý příběh. Snad je někde o něm uložena písemná zpráva, možná se události s ním spjaty dochovaly pouze v ústním podání. Pramen poznání nám však zůstal utajen a tak jediné co jsme se dozvěděli, že byl vztyčen na památku násilné smrti svatebčanů.


Kudy: po polní cestě z Pyšele do Častotic. Minete křížek u křižovatky polních cest a půjdete stále dál až k lesu. Hledejte po levé straně cesty před elektrickým vedením, které tuto cestu přetíná.
Jde o vysoký kámen rozšiřující se od paty k vrcholu.