PUTOVÁNÍ ŠESTÉ - Hraničník hrdelního práva

Tento kámen nesl kovář z Kocandy přes celé město, aby v sázce ukázal jak je silný. Byla to však jeho poslední cesta. Jakmile kovář postavil kámen na popraviště, svalil se mrtev k zemi. Lidé si povídali, že ho stihl boží trest za to, že přinesl posvátný kámen na místo, kde jsou popravováni zločinci. Podle jiných pramenů je to hraničník hrdelního práva města Třebíče. Před kamenem byli odsouzenci trestáni na hrdle - mečem.


Kudy: tento kámen najdete v Třebíči v parčíku na Znojemské ulici mezi ulicemi Kosmákova a Okrajová.
Jde o poměrně velký kámen nepravidelného tvaru cca 140 cm vysoký.