PUTOVÁNÍ PÁTÉ - Sluneční hodiny

Slunce se klonilo k obzoru a jeho paprsky jasně ozařovaly velký kámen s malým důlkem uprostřed. Sem Petr zastrčil klacík a chvíli pozoroval jeho stín. Stín zůstal ležet na dva palce od rysky, vryté do kamene. Teprve až s ní splyne, vyrazí kameníci k domovu.


Kudy: z Kamenné po žluté směr Pyšel - u křížku za vesnicí odbočit vlevo cestou kolem hospodářské budovy - dále pak vpravo ke skupině bříz u cesty - skrze ostrůvek stromů ke kamenné pecce v louce - hledejte u skupiny bříz na hraně lesa před vámi.
Jde o velký kámen s plochým vrškem. Je do něj vytesán kruh o průměru cca 18 cm. Uprostřed kruhu je důlek.