PUTOVÁNÍ DRUHÉ - Kamenná mísa

V dobách, kdy po prašných cestách drkotaly dřevěné povozy, bylo potřeba kolomazi. Ta se vyráběla v kamenných mísách pálením smolných větví. Na některých místech se tyto kamenné mísy dochovaly. Ta, ke které vás chceme dovést, zůstala pravděpodobně nedokončena a nikdy se v ní nepálilo. Co toho bylo příčinou, se již asi nedozvíme. Další kamennou mísu můžete najít přímo v Ptáčově.


Kudy: z Ptáčova po modré turistické značce směr Trnava - ještě ve vsi odbočit za domem č. 20 doleva - polní cestou mezi pastvinami k lesu na obzoru - u lesa pokračovat po cestě (neodbočovat vlevo) k malému posedu - zde hledejte.
Jde o velký plochý kámen, do kterého je vytesána mělká mísa s prohlubní uprostřed.