PUTOVÁNÍ PRVNÍ - Kámen s mečem

O tomto kameni jsme se mnoho nedozvěděli. Snad jen to, že podle ústního podání vedla podél něho královská cesta. Původně jsme ho hledali na opačné straně vesnice. Abychom ho vůbec objevili, museli jsme se vyptat domorodců. Možná, že by se někde našly písemné zprávy, které by více poodhalily jeho minulost.


Kudy: z Radonína od kapličky směr Brtnice - na kraji obce před lípou doleva - asfaltovou cestou kolem vodní nádrže k poslednímu stavení - kolem něho vpravo polní cestou k lesu - zde hledejte za chatou (u chaty je malý rybníček).
Jedná se o žulovou obdélnou desku s odlomeným levým rohem. Je na něm vyobrazen kříž klínovými rameny a reliéf meče.